บัญชีเดียว กับทุกบริการของ Google
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
เปิดบริการะบบอีเมลใหม่ @psru.ac.th
       ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ Google ได้เปิดบริการระบบอีเมลใหม่ ให้รูปแบบการให้บริการภายใต้ Google App for Education จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ หากมีข้อสงสัยจะซักถามสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 055267202 ต่อ 9420,9415,9422

วีดีโอสอนการสมัคร

เข้าสู่ระบบสำหรับเมล
หนึ่งบัญชี Google สำหรับทุกบริการของ Google
Copyright © 2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All Right Reserved.
( Version 3.0 )